Wat is een eetbuistoornis

Eetbuistoornis: Binge eating oorzaken en wat te doen

Een eetbuistoornis (Binge Eating Disorder, BED) is een mentale aandoening waarbij iemand in korte tijd grote hoeveelheden voedsel consumeert zonder controle. Symptomen zijn ongewoon eetgedrag, gepaard met schuldgevoel en depressie. Oorzaken zijn complex, inclusief psychologische factoren, stress en hormonale disbalans.

Volgens Wijbrand Hoek, hoogleraar UMC Groningen en onderzoeker bij Parnassia, lijden naar schatting 180.000 Nederlanders aan een eetbuistoornis. Deze schatting is gebaseerd op internationaal onderzoek. Ross (2007) toont bijvoorbeeld aan dat 1% tot 5% van de bevolking lijdt aan eetbuistoornis. De aandoening is de meest voorkomende, maar minst bekende eetstoornis in Nederland. Anorexia treft vooral vrouwen (90%-95%), boulimia 80% vrouwen, en bij BED 60% vrouwen.

Je bent een eetbuieneter wanneer je herhaaldelijk en snel veel eet, zonder controle. Het verschilt van boulimia doordat compensatiegedrag zoals braken of extreem sporten ontbreekt. Oorzaken zijn divers: emotionele stress, lage zelfwaardering, en sociale druk.

Bij een eetprobleem is het essentieel professionele hulp te zoeken. Veranderen van eetgewoonten, leren omgaan met triggers en soms medicatie zijn onderdeel van de behandeling. Ondersteuning vanuit de omgeving is cruciaal.

Binge eating is een erkende eetstoornis. Het vereist een uitgebreide benadering voor herstel, waarbij zowel lichamelijke als mentale gezondheid betrokken zijn.

Wanneer ben je een eetbuieneter?

Je bent een eetbuieneter wanneer je ongewoon grote hoeveelheden voedsel consumeert en het gevoel hebt geen controle te hebben tijdens deze episodes. Hoewel niet iedereen met eetbuien lijdt aan een eetbuienstoornis, wordt de stoornis gekenmerkt door terugkerende episodes van het eten van significante hoeveelheden voedsel binnen een discrete periode.

Eetbuistoornis is een specifieke eetstoornis met diverse oorzaken. Deze kunnen psychologisch, zoals mentale gezondheidsproblemen, of gedragsmatig zijn. Het is belangrijk om te weten wanneer je professionele hulp moet zoeken.

Tekenen en symptomen van eetbuistoornis omvatten het eten van ongewoon grote hoeveelheden voedsel zonder honger te hebben, snel eten, en eten tot een oncomfortabel vol gevoel. Deze gedragingen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en vereisen vaak professionele hulp.

Wat is binge eating?

Binge eating houdt in dat je ongewoon grote hoeveelheden voedsel consumeert in een korte tijd. Het is essentieel om te weten dat binge eating nog geen eetstoornis is, maar pas wanneer het herhaaldelijk terugkomt in een cyclus.

Binge eating is typisch gekarakteriseerd door een gebrek aan controle tijdens het eten en wordt vaak gevolgd door pogingen om de inname te beperken, wat de cyclus kan versterken. Vrouwen hebben een significant hogere ratio van binge eating episodes, maar het beïnvloedt mensen van alle geslachten.

Het doorbreken van de cyclus van binge eating vereist een uitgebreide benadering die alle bijdragende factoren aanpakt.

Wat zijn de oorzaken van een eetbuistoornis?

Een eetbuistoornis is een complexe aandoening beïnvloed door diverse factoren.

  • Genetische aanleg kan het risico verhogen. Hormonale onevenwichtigheden dragen bij aan de ontwikkeling.
  • Psychologische factoren, zoals intense gevoelens van ontoereikendheid of waardeloosheid, predisponeren voor BED.
  • Persoonlijkheidsstoornissen kunnen eetbuien triggeren.
  • Externe druk, zoals maatschappelijke schoonheidsidealen, versterkt BED risico.
  • Calorierestrictie kan eetdrang intensiveren.
  • Sociale media en televisie beïnvloeden zelfbeeld en kunnen BED risico vergroten.
  • Leren over voedsel als plezierbron kan verslavende neigingen aanmoedigen.

Het is belangrijk te weten dat BED oorzaken complex zijn en variëren per persoon.

Wat kan een eetbui triggeren?

Een eetbui kan getriggerd worden door emotionele factoren zoals stress of verdriet. Agras & Telch (1998) tonen aan dat negatieve stemming, niet calorietekort, eetbuien bij obese vrouwen met eetbuistoornis verhoogt. Sociale gebeurtenissen met veel eten zetten ook aan tot overeten.

Dieetgedrag, zoals maaltijden overslaan, verhoogt het risico op eetbuien door hunkeringen. Professionele hulp is essentieel voor het identificeren en beheren van triggers bij het overwinnen van eetbuien. Het is belangrijk op te merken dat triggers variëren per persoon en dat het herkennen en aanpakken ervan cruciaal is voor herstel.

Welke tekenen en symptomen laten je weten dat je een eetbuistoornis hebt?

De tekenen en symptomen die kunnen wijzen op een eetbuistoornis zijn veelvoudig. Volgens Spitzer et al. (1993) in “The International journal of eating disorders” is BED een veelvoorkomende eetstoornis die samenhangt met verstoringen in werk en sociaal functioneren, een preoccupatie met lichaamsvorm en gewicht, algemene psychopathologie en veel tijd besteed aan diëten.

Frequent eten zonder fysieke honger, snel eten en dooreten tot een oncomfortabel vol gevoel zijn indicatief. Ook het eten in afzondering om schaamte te vermijden, en aanhoudende gevoelens van schuld of depressie na het overeten zijn symptomen. BED kan zich ook uiten in abnormale eetgewoonten zoals het verbergen van voedsel, nachtelijk eten of het volgen van vreemde eetrituelen.

Lichamelijke symptomen kunnen bestaan uit gewichtstoename, hoge cholesterolwaarden, gewrichtspijn en slaapproblemen. BED gaat vaak samen met andere psychische aandoornigen zoals bipolaire stoornis of verslavingsproblemen.

Ik heb een eetbuistoornis, wat te doen?

Als je worstelt met eetbuien, is het belangrijk om meerdere facetten aan te pakken. Zoek professionele hulp; een zorgverlener kan een juiste diagnose stellen en een passende behandeling voorstellen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is effectief gebleken; het helpt bij het veranderen van eetgedrag en het aanpakken van emotionele triggers. Volgens Milano et al. (2005) vermindert Sibutramine eetbuien en bevordert gewichtsverlies bij obesitaspatiënten met een eetbuistoornis. Wiser en Telch (2001) tonen aan dat Dialectische Gedragstherapie (DGT) emotieregulatievaardigheden kan verbeteren bij eetbuistoornis.

Het is ook belangrijk om een gebalanceerde benadering van voeding te hanteren en restrictieve diëten te vermijden die eetbuien kunnen uitlokken. Een geregistreerd diëtist kan helpen een gezond eetplan te ontwikkelen. Mindfulness-technieken en het bijhouden van voedselinname kunnen helpen om eetpatronen te identificeren en te veranderen.

Het zoeken van steun, bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een groep met soortgelijke ervaringen, kan waardevol zijn. Het delen van ervaringen en het leren van anderen kan helpen bij het herstel. Medicatie kan voorgeschreven worden om symptomen te beheersen, maar wees je bewust van mogelijke risico’s en bespreek deze met een gekwalificeerde zorgverlener.

Is eetbuistoornis een eetstoornis?

Ja, eetbuistoornis is een eetstoornis. Eetstoornissen zijn mentale ziektes die zich uiten in abnormaal eetgedrag. Ze worden gekenmerkt door obsessief bezig zijn met eten, gewicht en lichaamsvorm.

Binge eating disorder is een vrij recent erkende eetstoornis met overeenkomsten met bulimia nervosa, maar zonder compenserend gedrag, zoals braken of overmatig sporten. Dingemans, Bruna en Furth (2002) benadrukken dat BED zich manifesteert door herhaalde episodes van het eten van grote hoeveelheden voedsel in een korte tijd, gepaard gaand met een gevoel van controleverlies.

BED-patiënten purgeren niet, in tegenstelling tot mensen met bulimia nervosa.