Wat wij bieden

Veel mensen associëren de woorden "eetstoornis" met een heel specifiek type persoon - een jonge persoon, vaak vrouw en geobsedeerd met de perfectienormen van de maatschappij. Mensen die aan een eetstoornis lijden, worden verondersteld prioriteit te geven aan de ideale baan, cijfers en gewicht boven zinvolle relaties of iets anders in het leven.

'Bij Imani maakte ik kennis met een liefdevolle en duurzame manier van eten'.

Lees onze succesverhalen

Ons meelevende, professionele team biedt stabilisatie, ondersteuning en structuur aan individuen zodat ze hun destructieve gedrag kunnen begrijpen, identificeren en stoppen.

Dit type persoon is zeker één gezicht van eetstoornissen, maar er zijn er nog veel meer. Het wordt steeds duidelijker dat deze ziekte iedereen kan treffen, in welke levensfase dan ook. Wanneer deze denkpatronen en gedragingen het dagelijks functioneren van iemand gaan domineren, tasten ze het fysieke, emotionele, spirituele en mentale welzijn aan.

Het gevoel van verlatenheid, isolatie en leegte dringt dan in elke facet van je leven door. Het wordt meestal onmogelijk om je een bestaan voor te stellen waarin de verstoorde overtuigingen en handelingen niet centraal staan. Maar met wilskracht en toewijding, samen met de steun van een zorgzaam en professioneel team, is zo'n bestaan mogelijk.

Imani wil helpen om gebeurtenissen uit het verleden 'uit te pakken' en te verwerken, en om gezondere strategieën en reacties op het leven van vandaag te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft de ervaring ons geleerd dat met hard werken genezing mogelijk is voor patiënten en hun naasten. Dit is wat we doen en wat we willen voor al onze cliënten - leren om met het leven goed om te gaan, deze lessen te omarmen en te genieten van de geschenken.

Aangeboden diensten

Intramurale zorg

Intramurale zorg is onze meest intensieve vorm van behandeling. Cliënten die aan het begin staan van hun genezingsproces van anorexia, boulimia, orthorexia en andere levensbedreigende eetstoornissen kunnen baat hebben bij klinische zorg. Degenen die al verder zijn in hun herstel, maar problemen ondervinden en hulp nodig hebben om weer op het goede spoor te komen, hebben vaak ook profijt van deze setting.

Het klinische programma bij Imani maakt gebruik van een aantal beproefde methoden om cliënten te leren omgaan met psychologische problemen die mogelijk van invloed zijn op hun eetstoornis. Deze factoren zijn onder andere een laag zelfbeeld, heftige cravings naar voedsel, een gebrekkig probleemoplossend vermogen en problemen met het omgaan met boosheid, afwijzing en andere negatieve gevoelens.

Ons meelevende, professionele team biedt mensen stabilisatie, ondersteuning en structuur, zodat ze hun destructieve gedrag kunnen begrijpen, identificeren en stoppen. We bieden stabilisatie door cycli van ongezonde eetpatronen te onderbreken en te zorgen voor de juiste voeding om de symptomen van eetstoornissen te verminderen.

De verzorgende omgeving van Imani stelt onze cliënten in staat om deel te nemen aan een herstelproces samen met anderen die tegen dezelfde ziekte vechten. Ze kunnen steun krijgen van en geven aan hun lotgenoten. Tot slot helpen we cliënten te blijven groeien in hun herstel door gestructureerde dagen aan te bieden en een plan voor verdere behandeling na de opname.

Ambulante zorg

Na al meer dan tien jaar aan positieve ervaringen, weten we hoe goed cliënten reageren op ons intensieve ambulante programma. Er worden uitgebreide, geïndividualiseerde plannen ontwikkeld voor elk van onze cliënten, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende therapieën. De behandelingen omvatten onder andere Cognitieve Gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie en gezinstherapie.

Ons ambulante programma is net zo veelzijdig als onze intramurale zorg, met dezelfde nadruk op een holistische behandelaanpak. We werken zoveel mogelijk samen met huisartsen, psychiaters, psychologen en andere relevante professionals, net zoals we dat doen met onze klinische cliënten. Dit stelt ons in staat om samen te werken met alle leden van je behandelteam, waardoor je de deskundige ondersteuning krijgt die je nodig hebt om herstel te bereiken en vol te houden.

Reïntegratiezorg

Het doel van in behandeling gaan voor een eetstoornis is om te leren beginnen hoe met de ziekte kan worden omgegaan. Herstel is een levenslange reis, met veel geschenken onderweg, en het werk gaat door nadat iemand de behandeling heeft verlaten. Ons doel is om cliënten te helpen verder te gaan met hun genezing en hun leven te verbeteren wanneer ze hun dagelijkse leven weer oppakken. Om dit te bereiken, bieden we een laatste niveau van behandeling dat re-integratiezorg heet.

Mensen kunnen hun normale activiteiten weer oppakken, terwijl hun geestelijke, spirituele en fysieke gezondheid prioriteit krijgt. Zorgen voor je eigen welzijn is van vitaal belang in het begin van herstel. Door te werken aan terugvalpreventieplannen, het aanbieden van ambulante begeleiding, steungroepen en het bieden van nazorg check-ins, kan ons team je helpen om precies dat te doen.

Re-integratiezorg is ook zeer nuttig voor iedereen die een dubbele diagnose heeft, van een eetstoornis in combinatie met andere gelijktijdige aandoeningen zoals depressie of verslaving. Dergelijke cliënten zijn vaak lastiger te behandelen. Door hen te betrekken bij een veranderingsproces, in plaats van hen te confronteren met hun ziekte, kan het team van Imani veel succes boeken. Mensen met een dubbele diagnose kunnen in een veilige en comfortabele omgeving en in hun eigen tempo de meest belangrijke oorzaken van hun ziekte aanpakken.

Steungroepen

Imani gelooft dat steungroepen een belangrijk onderdeel vormen van de structuur van een sterke, succesvolle genezing van een eetstoornis. Deze zijn van onschatbare waarde voor iedereen die aan zijn herstel werkt, of hij of zij nu wel of niet in behandeling is. 12-stappengroepen en steungroepen voor eetstoornissen die worden begeleid door professionele hulpverleners zijn beide beschikbaar voor cliënten van Imani.

Elk van de groepen biedt een ander perspectief op de dagelijkse strijd die mensen met een eetstoornis moeten leveren en laat hen zien dat ze niet alleen zijn. Door hun eigen successen en die van anderen te vieren en moeilijkheden op dezelfde manier te delen, ontwikkelen mensen diepe banden met anderen en meer veerkracht.

De structuur van sterke, succesvolle genezing

Een andere kijk op de dagelijkse gevechten

Het programma

Imani biedt een volledig zorgtraject aan om het herstelproces te ondersteunen, waarbij elke stap van een mogelijke behandeling binnen dezelfde vertrouwde omgeving kan plaatsvinden. Hoewel afwijkend eetgedrag kan verschillen, zijn de onderliggende gevoelens van wanhoop, machteloosheid en lijden universeel.

Omdat de behandeling bij Imani is afgestemd op de individuele behoeften, kan deze variëren van 4 weken tot maanden, afhankelijk van wat er nodig is. We streven ernaar onze cliënten te herstellen naar een plek van zelfacceptatie en eigenwaarde waar hij of zij een rijk en vervullend leven kan leiden, vrij van angst of wanhoop.

Meer informatie over ons programma

'Toen ik bij Imani voor de deur stond, met mijn tas in mijn hand, was ik gebroken en wanhopig op zoek naar hulp. Ik kreeg liefde, medeleven en begrip.'

"Elke persoon met een eetstoornis verdient het om herstel te vinden. Laat ons de weg verlichten."