Wat is boulimia nervosa

Boulimia Nervosa: Cyclus van eten en overgeven

Boulimia nervosa is een eetstoornis gekenmerkt door terugkerende eetbuien gevolgd door compenserend gedrag zoals braken, vasten of overmatig sporten. Deze cyclus veroorzaakt ernstige fysieke en mentale gezondheidsproblemen.

Volgens Novarum kampen In Nederland circa 22.000 mensen met boulimia nervosa; jaarlijks komen er ongeveer 2.200 bij. Uit onderzoek van Hoek & Vandereycken (2008) blijkt dat van elke 100.000 jonge vrouwen, 370 (0,4%) anorexia en 1.500 (1,5%) boulimia hebben.

Signalen van boulimia omvatten frequent overeten zonder gewichtstoename, obsessie met lichaamsgewicht, gebruik van laxeermiddelen, en ongewoon gedrag rond eten. Sociale terugtrekking en stemmingswisselingen kunnen ook wijzen op boulimia.

Wat is de medische definitie van boulimia nervosa?

Boulimia betekent een eetstoornis waarbij iemand regelmatig grote hoeveelheden voedsel eet (vreetbuien) en vervolgens probeert het effect van overeten te compenseren. Dit compenseren gebeurt door ongepaste methoden zoals braken, misbruik van laxeermiddelen of diuretica, vasten of overmatige lichaamsbeweging.

Medisch gezien verwijst boulimia nervosa naar een psychologische aandoening die gekenmerkt wordt door terugkerende episodes van eetbuien gevolgd door ongepaste compenserende gedragingen om gewichtstoename te voorkomen.

Deze stoornis beïnvloedt vooral tienermeisjes en jonge vrouwen. Het wordt vaak geassocieerd met een vertekend lichaamsbeeld en een extreme preoccupatie met gewicht en uiterlijk.

Boulimia kan ernstige fysieke en psychologische gevolgen hebben, maar is doorgaans behandelbaar met een combinatie van therapie, medicatie en voedingsadvies.

Wat betekent purgeren in eetstoornissen?

In eetstoornissen verwijst purgeren naar het gedrag om het lichaam te ontdoen van geconsumeerd voedsel of calorieën om gewichtstoename te voorkomen of gewicht te verlagen.

Dit kan inhouden: overgeven, misbruik van laxeermiddelen, excessief sporten of vasten. Purgeren is vaak geassocieerd met boulimia nervosa.

Wat is een typische eetbui- en purgeercyclus?

Een typische eetbui- en purgeercyclus bij eetstoornissen zoals boulimia nervosa omvat ongecontroleerde eetbuien, gevolgd door purgeren om calorieën te verwijderen. Deze cyclus kan meerdere keren per dag of week voorkomen.

Een eetbui kenmerkt zich door excessief veel eten in korte tijd, vaak getriggerd door stress of negatieve emoties. Het gevoel van schuld of schaamte na een eetbui leidt tot purgeren, waarbij methodes zoals braken, misbruik van laxeermiddelen of overmatige lichaamsbeweging worden ingezet.

De frequentie en ernst van de cyclus bepalen de ernst van de stoornis, variërend van mild tot ernstig, met belangrijke fysieke en mentale gezondheidsconsequenties.

Welke methode wordt vaak gebruikt voor purgeren?

Purgeren is vaak gekoppeld aan braken, misbruik van laxeermiddelen en overmatige lichaamsbeweging. Het is belangrijk dat individuen professionele hulp zoeken om gezond en effectief gewicht te beheren en zowel fysieke als mentale gezondheid te onderhouden.

Het vermijden van purgeren en het aangaan van gezonde eetgewoonten helpt bij het behouden van een stabiel gewicht.

Wat zijn de gevaren van boulimia nervosa?

De gevaren van boulimia nervosa omvatten ernstige gezondheidsproblemen. Frequente purgering leidt tot elektrolytenonbalans, uitdroging en hartproblemen. Regelmatig braken veroorzaakt tanderosie, slokdarmontsteking en vermoeidheid.

Geestelijke gezondheid lijdt ook onder deze eetstoornis, met risico’s als depressie en angst. Nierfalen en verlies van lichaamsvloeistoffen zijn bekende risico’s, evenals gastro-intestinale irritatie en spijsverteringsproblemen. Hartritmestoornissen en hartfalen kunnen optreden, evenals zwelling van handen en voeten.

Onbehandeld kan boulimia nervosa potentieel fataal zijn. Bij symptomen is het belangrijk snel professionele medische en psychologische steun te zoeken.

Waarom eten boulimia patiënten sinaasappels?

Boulimia patiënten eten soms sinaasappels vanwege hun hulp bij het purgeren. In online discussies wordt soms gesuggereerd dat de zuurheid van sinaasappels het purgeren kan vergemakkelijken, wat kan bijdragen aan tanderosie, een veelvoorkomend probleem bij boulimia.

Ook zijn er geruchten dat sinaasappels de eetlust opwekken, wat leidt tot een extra drang bij de eetbui.

Hoe kun je zien dat iemand lijdt aan boulimia?

Signalen van boulimia omvatten obsessie met eten, lichaamsgewicht en-vorm. Personen met boulimia eten vaak grote hoeveelheden voedsel, kunnen bang zijn om aan te komen en voelen zich schuldig na het eten.

Lichamelijke symptomen zijn onder meer een zere keel, opgeblazen buik, gezwollen gezicht en ongewone tandproblemen. Gedragsmatig kunnen ze vaak naar het toilet gaan na het eten, eten in het geheim, sociale activiteiten vermijden die met eten te maken hebben en stemmingswisselingen vertonen.

Het vinden van voedselverpakkingen of “stashes”, overmatig drinken van water of dieetdranken kan een voorbode zijn van purgeergedrag. Als je vermoedt dat iemand boulimia heeft, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken.

Hoe behandel je boulimia nervosa?

De behandeling voor boulimia nervosa omvat een combinatie van psychologische, nutritionele en medicamenteuze benaderingen. Het primaire doel is het aanpakken van zowel de fysieke als emotionele effecten en het ontwikkelen van gezonde eetgewoonten.

  • Psychologische counseling, vaak cognitieve gedragstherapie, richt zich op het veranderen van denkpatronen en gedrag.
  • Nutritional counseling helpt individuen gezonde voedingsdoelen te stellen en normaliseert eetpatronen.
  • Antidepressiva kunnen de drang tot eetbuien verminderen.
  • Samenwerking met diëtisten is essentieel voor het opstellen van realistische maaltijdplannen.
  • Educatie over voeding en de gevolgen van uithongering is cruciaal.
  • Familie- of groepstherapie biedt een ondersteunende omgeving en deelt ervaringen.

Een uitgebreide aanpak kan verpleegkundigen, therapeuten en sociale werkers betrekken om alle aspecten van de stoornis aan te pakken. Het is belangrijk om te noteren dat de behandeling vaak op lange termijn gericht is op het bereiken van een gezonde relatie met voedsel en het lichaam.

Wat zijn de bijwerkingen van boulimia herstel?

Herstel van boulimia nervosa kan leiden tot diverse bijwerkingen. Tijdens het herstelproces kunnen spijsverteringsproblemen zoals chronische diarree voorkomen. Elektrolytenniveaus moeten gemonitord en beheerd worden, omdat onevenwichtigheden ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Frequent braken beschadigt tandglazuur en tandvlees; deze problemen kunnen aanhouden. Het is essentieel dat individuen professionele hulp zoeken voor een veilige en effectieve behandeling. Mentale gezondheidsproblemen zoals angst en stress zijn ook geassocieerd met herstel en moeten aangepakt worden.

De ernst en duur van de boulimia bepalen de herstelbehoefte; ondersteuning is cruciaal om gezonde doelen te bereiken. Herstel is uitdagend, maar noodzakelijk voor een gezond leven.

Is jezelf laten overgeven zelfbeschadiging?

Ja, jezelf laten overgeven wordt beschouwd als een vorm van zelfbeschadiging. Het opzettelijk overgeven kan ernstige fysieke en mentale schade veroorzaken, waaronder elektrolytenonbalans, gastro-intestinale complicaties en tandheelkundige problemen.

Het is belangrijk om te weten dat dit gedrag vaak voortkomt uit diepere psychologische kwesties, zoals angstgevoelens of een verstoorde lichaamsbeleving.

Als je worstelt met de drang om over te geven, is het beste om zo snel mogelijk hulp te zoeken voor je gezondheid.

Is boulimia de meest voorkomende eetstoornis?

Nee, boulimia is niet de meest voorkomende eetstoornis. Anorexia nervosa en binge-eating disorder (BED) zijn ook veelvoorkomend.

BED, gekenmerkt door frequente episodes van grote hoeveelheden eten zonder compenserend gedrag, kan vaker voorkomen. Controleverlies over eetgedrag is een gemeenschappelijk kenmerk van deze stoornissen.

Uit het NEMESIS-onderzoek van 2010 blijkt dat 1,4% van de jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar ooit een eetstoornis heeft gehad, met 0,8% in het voorafgaande jaar. Anorexia nervosa kwam voor bij 0,4%, boulimia nervosa bij 1,1%. Volgens huisartsenregistraties en internationaal onderzoek heeft ongeveer 0,3% van de jonge vrouwen in Nederland tussen 15 en 29 jaar anorexia nervosa, tegenover 1% met boulimia nervosa.