Wat zijn Niet anderszins omschreven eetstoornissen

Wat zijn Niet Anderszins Omschreven Eetstoornissen (NAO)?

NAO staat voor Niet Anderszins Omschreven Eetstoornissen. Het omvat eetstoornissen die significante problemen veroorzaken, maar niet volledig voldoen aan de criteria van specifieke stoornissen zoals anorexia of boulimia. Voorbeelden zijn atypische anorexia, waarbij gewicht normaal blijft, en purgerende stoornis zonder frequentie van boulimia.

Diagnose van NAO vereist nauwkeurige medische beoordelingen. Symptomen variëren breed en omvatten verstoorde eetgewoonten, angst voor gewichtstoename en obsessie met voedsel. Behandeling richt zich op individuele behoeften en kan therapie, medicatie en soms opname omvatten. Belangrijk is een ondersteunende gemeenschap voor herstel.

Een voedingsstoornis betreft abnormaal eten door sensorische aversies of gebrek aan interesse, terwijl een eetstoornis zich richt op verstoorde gedachten en gevoelens rond eten en zelfbeeld. Beide leiden tot gezondheidsproblemen, maar hebben verschillende oorzaken en behandelingen.

Hoe diagnosticeer je NAO?

Bij het diagnosticeren van NAO wordt DSM-5, het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, als leidraad gehanteerd. Dit handboek schetst de diagnostische criteria voor eetstoornissen. NAO wordt gediagnosticeerd als symptomen van eetstoornissen aanwezig zijn, maar niet volledig voldoen aan de criteria van specifieke stoornissen zoals anorexia of boulimia. Het diagnostisch proces omvat vaak gestandaardiseerde vragenlijsten en psychologische beoordelingen.

Symptomen van NAO kunnen variëren, maar omvatten typisch ongezonde eetgewoonten, gewichtsfluctuaties en emotionele problemen rond voeding. Behandeling is meestal op maat en kan medische, psychologische en voedingsondersteuning inhouden.

Wat zijn de symptomen van NAO?

De symptomen van NAO zijn divers. Patiënten ervaren vaak een verstoorde relatie met voedsel en een obsessie met lichaamsvorm. Ze kunnen restrictief eten, excessief calorieën tellen, eetbuien hebben, purgeren via braken of misbruik van laxeermiddelen en diuretica.

Sommigen vertonen een vervormd lichaamsbeeld of lijden aan spierdysmorfie, met een obsessie voor zuiverheid en schoonheid. Intense schaamte en angst rondom eten zijn veelvoorkomend, evenals dwangmatige oefeningen en gewichtsmanipulatie, zoals het misbruiken van insuline.

Psychologisch omvatten symptomen een preoccupatie met eten, gewicht en lichaamsvorm, sociale terugtrekking en negatieve gevoelens zoals depressie en angst. Fysieke problemen kunnen onregelmatige hartslag, trage bloeddruk, verhoogd risico op gastro-intestinale problemen, chronische keelpijn, ontsteking of scheuring van de slokdarm en maag, frequente elektrolytstoornissen zoals kaliumtekort en osteoporose door voedingstekorten omvatten.

Volgens Munguía et al. (2022) vertonen patiënten met NAO hogere niveaus van eetstoornissymptomen, ergere psychopathologie en disfunctionele persoonlijkheidstrekken vergeleken met patiënten met functionele voedselverslaving.

Hoe ziet behandeling voor NAO eruit?

Behandeling voor NAO omvat doorgaans een combinatie van therapieën, afgestemd op individuele behoeften.

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) helpt ongezonde gedachten en gedragingen te identificeren en te veranderen.
  • Interpersoonlijke therapie (IPT) richt zich op het verbeteren van relaties en communicatie.
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leert gevoelens te accepteren en toegewijd te handelen naar persoonlijke waarden.

Een geregistreerd diëtist ondersteunt bij het ontwikkelen van een gebalanceerd voedingsplan. Medicatie kan voorgeschreven worden voor bijkomende psychiatrische aandoeningen. Bij ernstige gevallen kan een opname nodig zijn.

Volgens Withnell et al. (2022) vertonen NAO-patiënten vergelijkbare symptomen en behandelresultaten als die met drempelwaarde eetstoornissen, wat het idee dat NAO minder ernstig is, tegenspreekt.

Wat is een voedingsstoornis versus een eetstoornis?

Voedings- en eetstoornissen zijn categorieën van aandoeningen met verschillende kenmerken. Voedingsstoornissen komen typisch voor bij zuigelingen en kinderen en omvatten moeilijkheden met eten die leiden tot onvoldoende voeding en groei. Voorbeelden zijn pediatrische voedingsstoornissen, ruminatiestoornis en pica.

Eetstoornissen ontstaan meestal bij adolescenten en volwassenen en zijn gekenmerkt door verstoord eetgedrag en een vertekend lichaamsbeeld, met significante fysieke en emotionele gevolgen. Voorbeelden zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis.

NAO wordt als eetstoornis geclassificeerd omdat het afwijkend eetgedrag omvat dat significant lijkt op dat van andere eetstoornissen.

Waarom verschillende NAO bij elkaar categoriseren als type eetstoornis?

NAO is gecreëerd omdat niet alle eetstoornissen voldoen aan de strikte criteria van anorexia of boulimia. Het omvat een breed scala aan symptomen die significant genoeg zijn om als eetstoornis geclassificeerd te worden, maar die niet exact passen binnen de bestaande specifieke categorieën. Dit maakt het mogelijk voor zorgprofessionals om een meer omvattende en geïndividualiseerde diagnose te stellen.

Het is belangrijk te noteren dat een lagere frequentie van bepaalde gedragingen of atypische symptomen niet betekent dat het minder ernstige aandoeningen zijn. Door NAO als aparte categorie eetstoornis te hanteren, kunnen professionals een passende behandeling bieden en individuen helpen die anders beperkte hulp zouden krijgen.

Is nachtelijk eetsyndroom een NAO?

Ja, nachtelijk eetsyndroom valt onder NAO en kenmerkt zich door terugkerende episodes van eetgedrag ‘s nachts, na het ontwaken uit de slaap, of door overmatige voedselconsumptie in de avonduren. Dit gedrag veroorzaakt significant leed of verstoring in het functioneren.

Is eetbuistoornis een NAO?

Nee, eetbuistoornis werd eerder als NAO geclassificeerd, maar is nu erkend als unieke eetstoornis. Deze verandering weerspiegelt een beter begrip van eetstoornissen als afzonderlijke gezondheidsproblemen.

Eetbuistoornis staat nu apart in het diagnostisch handboek voor mentale stoornissen, omdat het specifieke criteria heeft die niet voldoen aan de definities van anorexia of boulimia. De classificatie als een opzichzelfstaande categorie benadrukt het belang van een juiste diagnose en behandeling.