Stress verminderen door je voor te bereiden op de feestdagen

Je voorbereiden op minder stressvolle feestdagen is mogelijk

Veel mensen kijken uit naar de feestdagen als een onderbreking van de dagelijkse stress en tijdsdruk van werk en gezin, maar dat betekent niet dat we het niet hoeven te plannen. Je hoeft niet te overdrijven en te proberen elke dag, elke activiteit, elke interactie – en belangrijk voor ons die worstelen met eetstoornissen – elke maaltijd onder controle te houden. We moeten onze plannen holistisch benaderen.

Zelfs goede stress is nog steeds stressvol

De feestdagen brengen veel emoties met zich mee. Sommige mensen kijken ernaar uit en halen gelukkige herinneringen op aan voorbije jaren. Sommigen haten het hartstochtelijk. Anderen vinden het eng. Misschien voel je je dubbelzinnig over deze tijd van het jaar. Het feit blijft dat IEDEREEN, ongeacht waar we ons bevinden op onze weg naar herstel, weet dat er een aantal onverwachte gebeurtenissen en lastige situaties zullen zijn waar we mee om moeten gaan.

Je oude copingmechanismen identificeren

Toen je in de kliniek of therapie kwam, was een van de eerste en belangrijkste vaardigheden die je leerde om je emotionele reacties te koppelen aan je eetstoornis en ander copinggedrag. Hoe moeilijk het ook is, het is nu tijd om hier opnieuw naar te kijken.

Hoe ben je in het verleden met stress omgegaan? Veel mensen (zelfs mensen zonder eetstoornis) ‘eten’ hun gevoelens op; sommigen ‘zuiveren’ ze. Anderen schommelen ongemakkelijk tussen beide. Voor mensen met de extra uitdaging van een diagnose eetstoornis kan dit erg verontrustend zijn.

Het is triest dat de media, de maatschappij en zelfs onze naasten de feestdagen gebruiken als excuus om ons te verleiden tot eetbuien of om ons onder druk te zetten om ons te onthouden in naam van het voorkomen van ‘feestdagengewicht’. We kunnen ons onder druk gezet voelen om ons ‘aan te passen’ en ‘niemands gevoelens te kwetsen’. Het is een normaal verlangen om de vrede te bewaren, wat er ook gebeurt.

Je bent alleen verantwoordelijk voor jezelf

Eetstoornissen gaan niet alleen over onze relatie met voedsel. We moeten ook werken aan de onderliggende problemen die onze relaties met anderen en dus met eten hebben beïnvloed. We kunnen het een niet los zien van het ander.

Wees niet te streng voor jezelf!

Om de vrede te bewaren en te genieten van de tijd die we samen met familie en vrienden doorbrengen, zullen we ALLEMAAL, of we nu een eetstoornis hebben of niet, wat aanpassingen moeten doen. En om de vrede te bewaren is een groepsinspanning nodig. Je zou niet de enige moeten zijn die rekening houdt met anderen.

Onthoud: je bent niet verantwoordelijk voor anderen en hun reacties – je kunt alleen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. En daarom moet je van tevoren wat plannen.

Je eenzaam voelen in een menigte

In deze tijd van het jaar kunnen we ons erg eenzaam voelen, zelfs als we omringd zijn door mensen die van ons houden. Het kan ons het gevoel geven dat er een scheidslijn is tussen ‘wij’ en ‘zij’. We hebben misschien niet op dezelfde manier toegang tot onze netwerken voor geestelijke ondersteuning als tijdens de rest van het jaar. Misschien moet je naar je familie reizen. Misschien is er geen 12-stappenprogramma voor eetstoornissen om aan deel te nemen. Zelfs als er een is, ken je er misschien niemand.

Stel jezelf de volgende vragen als je je plan aan het ontwikkelen bent:

1) Hoe kun je in contact blijven met belangrijke ondersteunende personen in je leven?

2) Gaan ze weg voor de feestdagen?

3) Kan je hersteltherapeut of een van de leden van je gemeenschap alternatieve bijeenkomsten voorstellen?

4) Is er een online steungroep waar je vóór de vakantie terecht kunt, zodat je weet hoe het zal zijn?

Je moet ook op zoek gaan naar steun daarbuiten. Wie zal er aanwezig zijn bij familiebijeenkomsten of festiviteiten die een potentiële bondgenoot kunnen zijn in een lastige situatie? Zoek een vriend of familielid die kan bijspringen als je moeite hebt om nee te zeggen of jezelf uit te leggen aan anderen die misschien niet op de hoogte zijn van je eetstoornis, die het minimaliseren of er gemene dingen over zeggen. Oefen deze gesprekken met je therapeut of ondersteunend netwerk.

Het plannen van je emotionele steun is niet egoïstisch

Wanneer we te maken krijgen met stress, krijgt ons zelfvertrouwen vaak een klap. De criticus in ons hoofd kan ons vertellen dat we niet goed genoeg zijn, dat we egoïstisch zijn omdat we in onze eigen behoeften willen voorzien.

Misschien denk je dat je niets bij te dragen hebt. We zijn allemaal op verschillende punten in onze reis! Misschien kun je de strijd van iemand anders bevestigen. Misschien kun je strategieën bedenken met iemand uit je ondersteunende netwerk. Het belangrijkste is dat je er kunt zijn om te luisteren.

Lijst van mogelijke vakantietriggers

Maak een lijst van de dingen waarover je je zorgen maakt, zonder te oordelen of te minimaliseren. Doe wat diepe ademhalings- en mindfulnessoefeningen. Pas enkele van de vaardigheden toe die je in de kliniek hebt geleerd van je begeleiders en in steungroepen. Hoe groot is de kans dat deze dingen gebeuren tijdens de feestdagen? Je kunt ze rangschikken van 1 (minst waarschijnlijk) tot 5 (meest waarschijnlijk).

Nu kun je strategieën uitwerken om met deze situaties om te gaan, mochten ze zich voordoen. Probeer minstens drie verschillende dingen te bedenken die je voor, tijdens of na de situatie kunt doen. Gebruik je mentale gezondheids- en herstelteam en ondersteuningsnetwerk als klankbord hiervoor.

Doelen stellen is belangrijk

In plaats van elke dag tot op het laatste moment te plannen, stel je een paar SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) doelen. Dit zijn geen regels! Je kunt doelen stellen voor de hele vakantie, die je vervolgens kunt opsplitsen in een dagelijks of wekelijks plan. Wees niet te ambitieus! Het is belangrijk om rust en ontspanning in je plan te verwerken. De feestdagen moet tenslotte vakantie zijn!

Het is handig om je planning te maken voordat de feestdagen beginnen. Plannen kunnen echter veranderen! Nu is het tijd om flexibiliteit en loslaten te oefenen. Zorg ervoor dat je doelen alle verschillende elementen van een goede gezondheid omvatten – lichaam, geest, ziel, sociale interacties en emotioneel welzijn.

Maak eens per week een dag vrij om je vooruitgang te volgen. Laat je oordeel los en reik naar binnen voor innerlijke compassie! Je kunt de doelen gaandeweg veranderen. Sommige situaties kunnen makkelijker of moeilijker te beheersen blijken dan je dacht. Brainstorm over aanpassingen aan je oorspronkelijke plannen.

Zorg voor een flexibele maar gevarieerde routine

Routine is onze vriend. Het helpt ons om overzicht te houden. Denk na over de dingen die voor jou niet onderhandelbaar zijn. Denk aan dagelijkse fysieke zelfzorgroutines, maar ook aan mentale gezondheidsroutines! Zorg voor regelmatige yogasessies, meditatie of bid tot je Hogere Macht. Ga wandelen. Breng tijd door in je eentje. Bel een vriend.

Slaap genoeg, maar niet te veel – een regelmatig bedtijdritme kan je helpen om nachtelijke eetbuien onder controle te houden. Op dezelfde tijd opstaan kan je helpen om je ontbijt niet over te slaan. Vaste maaltijden maken het innemen van medicatie gemakkelijker.

Maaltijden van tevoren plannen en voorbereiden

Je hebt misschien geen controle over wat andere mensen klaarmaken en eten. Je kunt alternatieven bereiden waar jij je goed bij voelt, zelfs als je de ingrediënten meeneemt en het op de dag zelf klaarmaakt. Vergeet niet om een planning te maken voor zowel de ingrediënten die je nodig hebt, als wat je erin gaat doen. Vergeet niet om voldoende te drinken mee te nemen.

Boodschap meenemen

Je voelt je misschien alleen en onzeker over wat je moet doen, zelfs als je al tientallen jaren leeft met een eetstoornis. Dat is normaal. Je gevoelens en angsten zijn gegrond. Weet dat je een gemeenschap hebt waaruit je kunt putten op het moment dat je lid wordt van een ED-steungroep, op het moment dat je je openstelt voor je revalidatiebegeleider. Je hebt geen controle over anderen, maar je kunt wel proactieve stappen nemen om vooruit te plannen en voorbereid te zijn.